Предимствата и недостатъците на флуор каучук

Предимства: отлична химическа стабилност, устойчиво на повечето масла и разтворители, особено различни киселини, алифатни въглеводороди ароматни въглеводороди и масла · Отлична устойчивост на висока температура · Добър стареене съпротива · Отлично вакуум изпълнение · Отлични механични свойства · Добри електроизолационни свойства · Добра пропускливост

Недостатъци: не се препоръчва за кетони, естери и нискомолекулни съединения, съдържащи Нитро · Добър ниска температура изпълнение · Радиационна устойчивост на по-малко