Какви са формиращите методи на гумените продукти?

В каучуковите продукти основната формовъчна технология е: формовъчна технология, технология за трансферно формоване, технология за опаковане и технология за леене под налягане.

При тези методи инжектирането има очевидни предимства: ① опростява процеса, намалява броя на операторите, ② намалява консумацията на енергия от около 10%, ③ увеличава ефективността на производството 4 ~ 7 пъти, ④ подобрява равномерността на продукта, стабилността, ⑤ намаляване на летящия ръб, спасяване на лепилото, ⑥ лесна работа, ниска интензивност на труда, висока степен на механизация и автоматизация. Ето защо през последните години технологията за леене под налягане е все по-важно внимание, а в производството на изделия от каучук е бързото развитие.