Самозалепващи втвърдяване фактори трябва да бъдат разгледани

Се отнася за втвърдяване на лепилото от разтворители, охлаждане и физически ефекти като емулсия агрегация или кондензация, кръстосано свързване и присаждането, химични реакции, което го прави в твърда се стопи. Първата е за нереактивоспособни лепила, докато последният е реактивни лепила. Излекувани съвместно за добри адхезионни свойства на важни стъпки за лепене лепило лепило е най-голямото въздействие на производителността. Само напълно излекувани, могат да получат добра адхезия сила със силно чувство за живот. Три елемента са излекувани в втвърдяване процеса налягането, температурата и времето за сушене.