Класификация на гумените уплътнения

Основното изпълнение на каучука е, че той се е превърнал в отличен амортизиращ, уплътняващ, гъвкав, устойчив на износване, антикорозионен, изолиращ и свързващ материал в промишлеността.


1: Класификация на каучук


1. Според източника и метода на суровините


Каучукът може да бъде разделен на естествен каучук и синтетичен каучук. Консумацията на естествен каучук представлява 1/3, а консумацията на синтетичен каучук 2/3.


2. Според появата на каучук


Каучукът може да бъде разделен на твърд каучук (известен още като суха гума), емулсионен каучук (наричан латекс), течен каучук и прахообразен каучук.


3. Според изпълнението и използването на каучук


В допълнение към естествения каучук, синтетичният каучук може да бъде разделен на общ синтетичен каучук, полу-общ синтетичен каучук, специален синтетичен каучук и специален синтетичен каучук.


4. Според физическата форма на каучук


Каучукът може да бъде разделен на твърд каучук и мек каучук, суров каучук и смесен каучук и т.н.


Според вида и омрежващата форма на каучук, при промишлена употреба, каучукът може да бъде класифициран, както следва.


Единият е разделен на обикновен каучук, термоустойчив каучук, устойчив на масло каучук, устойчив на атмосферни влияния каучук и специален химически средно устойчив каучук според термоустойчивите и маслоустойчивите функции.