На втвърдяване на лепилото фугите приложено налягане има четири предимства:

1, улесняват притока на лепило, проникване и намокряне.

2, в полза на слой дебелината, плътността;

3, в полза на лепилен слой в газ, нискомолекулни съединения като заустване, избягването на празноти и пори;

4, в полза на близък контакт и точно позициониране на adherend повърхност.